Pihak MudahKira juga menyediakan perkhidmatan pembekalan alatan POS seperti set touch-screen, smartphone, tablet, barcode scanner dan printer.

Kami juga menyediakan khidmat menghasilkan mobile app bagi akaun MK POS anda.